Reklama
Reklama
Reklama

 

 

 

 

Zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o przekazywanie swojego 1% naszej organizacji. W latach ubiegłych całość wpływów, które otrzymywaliśmy z tytułu 1% przeznaczaliśmy na program ratowania zdrowia i życia dzieci. Opłacaliśmy rachunki za pobyty szpitalne, zabiegi i operacje, zakup leków, sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego, pobyty na turnusach rehabilitacyjnych.

W 2011 r. przekazali nam Państwo w ramach 1%  94 275,80 zł
DZIĘKUJEMY!

Drodzy Państwo

W rozliczeniu za 2011 r., podobnie jak w latach ubiegłych, obowiązuje zasada, wg której przekazaniem 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego zajmują się urzędy skarbowe. Warunkiem jest, aby podatnik złożył w tej sprawie stosowny wniosek poprzez wskazanie w zeznaniu podatkowym numeru KRS organizacji, której chce przekazać swój 1%.


W zależności od rodzaju dokumentu rozliczeniowego należy wypełnić obowiązkowo:
- PIT-28   część M
- PIT-36   część O
- PIT-36L część N

- PIT-37   część H
- PIT-38   część G
- PIT-39   część G